Kurz ALFA plakát
Pořadatel:
Českobratrská církev evangelická

Kurz ALFA

15. 12. 2020 18:00 - 15. 12. 2020 19:30 | Městská knihovna - pobočka sídliště (Beroun)
beseda/přednáška

VĚRNOST
Přednáška a rozhovor s představiteli církví v Berouně.

Přihlášky a informace:
email: beroun@evangnet.cz
tel. 605 532 860

Pořadatel:
Českobratrská církev evangelická