DESATERO COOL VÝLETNÍKA

Talichova naučná stezka

Beroun Naučné a poutní stezky

Stezka nese jméno legendárního dirigenta a vášnivého turisty Václava Talicha. Vede místy, kudy sám chodil. Na 11 zastávkách se dozvíte fakta z Talichova života a zajímavosti o zdejší přírodě. Otevřena byla v říjnu 2012 u příležitosti 30. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun. Trasa je dlouhá 5 km a provede návštěvníky údolím Brdatek po úbočí vrchu Ostrý, kde bývala dřevěná rozhledna, kterou nechal vybudovat v roce 1891 průmyslník Marin Dusl. Z Ostrého vede cesta k obci Zdejcina, která se poprvé připomíná jako Kdyčina v roce 1325. Nedaleko odtud je Lísek, kde se od roku 1810 dolovalo uhlí. Cesta dále pokračuje na vrchol Děd, dříve zvaný Bílá hora. Tam se nachází zděná rozhledna z roku 1893 vysoká 12m. Z Dědu vede stezka po hřebeni ke kapli Bolestné Panny Marie. 

Školní naučná stezka Talichovo údolí - Brdatka

Beroun Naučné a poutní stezky

Naučná stezka se nachází na severním okraji města na úbočí kopce Ostrý, kde v 19. století sbíral zkameněliny i slavný paleontolog Joachim Barrande. 3 km dlouhý okruh, na kterém je umístěno 20 informačních panelů, seznamuje návštěvníky s florou a faunou této krajiny. Stezku lze proto také využít jako přirozenou učebnu v přírodě. Stezka prochází romantickým údolím pojmenovaným podle světoznámého dirigenta Václava Talicha, který zde vlastnil vilu, kterou využíval jako své letní sídlo a kde se později natrvalo usadil. Václav Talich byl zdatný chodec. Vydával se na dlouhé náročné pochody po okolí, a aby se udržoval v kondici, záměrně si do batohu přidával cihly či kameny.

Souřadnice: 49.9776125, 14.0573147

Cesta Vojty Náprstka

Naučné a poutní stezky

Nejstarší dochovaná značená turistická trasa v České republice. Je pojmenovaná po zakladateli Klubu českých turistů. Vede po červené turistické značce z Berouna přes Svatý Jan pod Skalou do Karlštejna a měří přibližně 13 km.

Souřadnice: 49.9636458, 14.0727914

Naučná stezka NPR Karlštejn

Naučné a poutní stezky

Naučná stezka má dva okruhy. Hlavní okruh měří 11 km a vede ze Srbska údolím Bubovického potoka kolem Kubrychovy boudy, přes vodopády, kolem vrchu Doutnáče na Boubovou a Vysokou stráň. Z rozcestí Na Propadlých vodách pokračuje trasa společně s částí NS Svatojánský okruh do Svatého Jana pod Skalou. Odtud se stezka vrací podél Kačáku přes Hostim a od jeho ústí po levém břehu Berounky, pod skalami Na Bříči, zpět do Srbska. Na stezce se nachází 12 tabulí.

Druhá větev naučné stezky umožňuje zahájit cestu pod Budňanskou skalou u mostu v Karlštejně a pokračovat kolem hradu Karlštejn, Dubu bratří a Královské studánky ke Kubrychově boudě, kde se napojuje na hlavní tah přicházející ze Srbska. Tato větev z Karlštejna má pět zastavení a je dlouhá 4,5 km. 

http://ceskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/naucne-stezky/naucna-stezka-npr-karlstejn/ Souřadnice: 49.9355039, 14.183645

Tetínské vyhlídky I.

Tetín Naučné a poutní stezky

Stezka má 5 zastavení a podrobně seznamuje s historií a zajímavostmi obce Tetín. Vede převážně ulicemi obce, a není značená. Úvodní panel je umístěn na náměstí 9. května. Na každém panelu je plánek obce s vyznačením trasy i zastávek. Přístup k pozůstatkům Tetínského hradu, kde byla zavražděna sv. Ludmila, je po úzké pěšině. Z hradní plošiny je nádherný výhled do údolí řeky Berounky.

https://www.tetin.cz/turista/priroda-2/tetinske-vyhlidky/ Souřadnice: 49.9497458, 14.1014128