DESATERO COOL VÝLETNÍKA

Školní naučná stezka Křivoklát

Křivoklát Naučné a poutní stezky

Začíná u Základní školy v Křivoklátě po levé straně řeky Berounky. Obsahuje 20 panelů a je jednosměrná. Po projití se návštěvník musí vrátit zpět ke škole. Panely jsou věnovány geologii, péči o ptactvo, péči o zvěř, typům lesa, kterým stezka vede, a botanickému a zoologickému bohatství Křivoklátska. Je na nich zobrazeno téměř 200 rostlinných a živočišných druhů. Návštěvníci stezky se například dozvědí, jak vzniklo údolí, kterým trasa vede, poznají zvířata, naučí se rozeznávat některé druhy ptáků podle siluety v letu nebo poznávat stromy podle listů.

http://krivoklatsko.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/naucne-stezky/skolni-naucna-stezka-prirodovedna-krivoklat/ Souřadnice: 50.03054, 13.8647206

Lesní panorama - Velíz

Kublov Naučné a poutní stezky

Naučná stezka vede po úbočí památného a tajemného kopce zvaném Velíz (podle pohanského boha Velése, ochránce stád a pastýřů). Nabízí neobvyklé pohledy na Brdy a Křivoklátskou pahorkatinu. Délka trasy je 2,5 km a z Kublova je značena žlutě. Ze stezky je možné dojít na vrch Velíz, kde se nachází hřbitov a kostel, jehož vznik se datuje do doby kolem poloviny 13. století.

https://lesycr.cz/naucna-stezka/lesni-panorama-veliz/ Souřadnice: 49.9423183, 13.8994475

Naučné stezky Liteň

Liteň Naučné a poutní stezky

ZELENÁ STEZKA - vám ukáže bývalou liteňskou synagogu, představí významné osobnosti, které tu trávily čas, uvidíte liteňský a vlenecký zámek. Cesta vás zavede do Bělče a zpět.

ŽLUTÁ STEZKA - míří do nedaleké Leče k místnímu Pustému rybníku, přes oboru a židovský hřbitov.

MODRÁ STEZKA - vás seznámí se zajímavostmi liteňského nádraží, Čechovnou - místem, kde také bydleli Daubkové, a s jejich rodinnou hrobkou.

ČERVENÁ STEZKA - vede přes místní zajímavé vyhlídky na krajinu, podíváte se na Leč, Svinaře, Hodyni, Hatě a Korno.

https://www.mestysliten.cz/naucna-stezka-liten/d-1990/p1=2117 Souřadnice: 49.9039439, 14.147325

Geologická zážitková cesta "Po stopě trilobita"

Skryje Naučné a poutní stezky

Geologicko-paleontologická naučná stezka je tvořena částí informační a prožitkovou v okolí obce Skryje. Je cílená na rodiny s dětmi. Značná část naučné stezky prochází územím Přírodní památky Skryjsko-týřovické kambrium. Stezka začíná u Muzea ve Skryjích a končí na parkovišti u kostela s celkovou trasou cca 2,5 km. Na stezce jsou umístěny komiksové informační tabule, prolézačky, vyhlídky, kukátka doplněné o možnost najít si zkamenělinu v suti nad skryjským mostem.

http://krivoklatsko.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/naucne-stezky/geologicka-zazitkova-stezka-po-stope-trilobita/ Souřadnice: 49.9646086, 13.7658664

Naučná stezka Oppidum Stradonice

Stradonice Naučné a poutní stezky

Naučná stezka je umístěna na místě bývalého keltské oppida nad obcí Stradonice. Po její trase je umístěno šest informačních panelů, které informují návštěvníky o historii keltského oppida a keltského národa, nalezených předmětech, archeologickém průzkumu a nálezech na území hradiště. Je přístupná po zpevněných polních cestách a pěšinách. Délka trasy 4 km.

http://krivoklatsko.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/naucne-stezky/naucna-stezka-keltskeho-oppida-stradonice/ Souřadnice: 49.998845, 14.0004453