DESATERO COOL VÝLETNÍKA

PĚŠÍ VÝLETY

Zámek Králův Dvůr

Králův Dvůr Hrady a zámky

Zámek byl postaven v roce 1585, do dnešní podoby byl přestavěn na přelomu 17. a 18. století. Po dlouhodobém chátrání začala v roce 2000 jeho rozsáhlá rekonstrukce. Od roku 2011 je majitelem město Králův Dvůr, které v obnovené části zámku a na nádvoří pořádá kulturní a společenské akce.

autem 5 km

pěšky / na kole 4,5 km,

vlakem 5 min.

MHD 12 min.

https://www.kraluv-dvur.cz/ Souřadnice: 49.9471144, 14.0391606

Zámek Liteň

Liteň Hrady a zámky

Zámek Liteň, z.s. obnovuje odkaz významné osobnosti Jarmily Novotné a rodu Daubků. Svou činností přispívá k znovunavrácení povědomí o životě a díle významné operní divy a šlechtického rodu v české společnosti. Mezi hlavní cíle aktivit neziskové organizace patří obnova hudebního a kulturního života v zámeckém areálu v Litni, podpora tvůrčích aktivit a mladých umělců napříč uměleckými žánry a záchrana a prezentace kulturního bohatství zámeckého areálu při podpoře jeho jedinečného genia loci.

autem 13 km

http://www.zamekliten.cz/ Souřadnice: 49.9049244, 14.1496614

Zámek Svinaře

Svinaře Hrady a zámky

Barokní zámek z druhé poloviny 18. století. Součástí zámeckého areálu je rozsáhlý park a hospodářský dvůr s dalšími budovami. Zámek, sýpka a park jsou chráněny jako kulturní památka ČR. Po letech chátrání prochází areál od roku 2003 rekonstrukcí. Areál zámku i přes probíhající rekonstrukci nabízí zajímavé interiéry a nádherný zámecký park pro Vaše významné životní okamžiky, odpočinek, výlet i kulturní zážitky. 
Můžete zde navštívit park, pochutnant si v místní restauraci nebo ubytovat v novém hotelu.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PARKU
Zámecký park a dvůr jsou součástí zámeckého areálu a kdokoli, mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se v návštěvní době i mimo ni nachází v objektu, je z hlediska tohoto návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen se řídit tímto návštěvním řádem.
1. Park je návštěvníkům přístupný od 1. 5. do 30. 9. a to ve dnech středa až neděle vždy od 9.00 hod do 18.00 hod.
2. Mimo toto období, dny a hodiny je přístup možný pouze po dohodě s majitelem nebo určeným správcem nebo v době konání kulturních akcí u, kterých je otvírací doba individuálně upravena.
3. Prohlídka i pobyt v parku je individuální bez jakéhokoli nároku na průvodce.
4. Děti ve věku do 15 let mají do parku přístup pouze v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají.
5. V nepříznivém počasí – intenzívních a silných deštích, při větrném počasí a námraze a po setmění může být park a dvůr z bezpečnostních důvodů veřejnosti uzavřeny.
6. Návštěvní dobu může majitel nebo správce zámku aktuálně upravit podle provozní situace například v případě konání soukromých rezervací nebo kulturních akcí a oslav.

autem 17 km

https://www.svinare.com/ Souřadnice: 49.8935072, 14.1832839

Zřícenina hradu Tetín

Tetín Hrady a zámky

Tetínský hrad vznikl v polovině 13. století a nahradil původní lovčí dvůr. Významným držitelem hradu byl Štěpán z Tetína, synovec přemyslovského levobočka Jana Volka. Během své existence byl hrad několikrát obléhán. Zanikl v době stavby Karlštejna. Díky těžbě v lomu Pod hradem z něj zbyly jen nepatrné části staveb. Na vyhlídku se chodí po zbytku palácové zdi, do lomu směřují výběhy příček palácových místností a v hradním příkopu stojí nevelká část hradní věže.

autem 6 km

pěšky / na kole 4 km

https://www.tetin.cz/ Souřadnice: 49.9499794, 14.1060658

Zřícenina hradu Týřov

Týřov Hrady a zámky

Hrad Týřov byl postaven na počátku 13. století králem Václavem I. Patřil mezi nejstarší české hrady a pro své vojenské kvality byl oblíbený u českých panovníků. Patřil mezi hrady typu francouzského kastelu a byl jedním z prvních hradů tohoto typu na našem území, který umožňoval aktivní obranu. Do dnešních dnů se z Týřova dochovaly torza věží, palácových zdí a hradeb. Mimořádný je zde také výhled na Berounku, na most u Skryjí a spoustu malebných vrchů.

autem 37 km

http://www.is-krivoklat.cz/ Souřadnice: 49.9734836, 13.7900661