Hotel Elma***

Srbsko Accommodation Gastronomy
http://hotelelma.cz/ Address: V Chaloupkách 179 267 18 Srbsko Phone: (+420) 311 623 316
hotel restaurant summer garden

Hotel U Berounky

Srbsko Accommodation Gastronomy
http://www.hoteluberounky.cz/ Address: Srbsko 32, Srbsko Phone: (+420) 311 622 395
hotel restaurant summer garden playroom