ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ! Kurz ALFA plakát
Pořadatel:
Českobratrská církev evangelická

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ! Kurz ALFA

3. 11. 2020 18:00 - 3. 11. 2020 19:30 | online, Na Tržišti 23 - zahrada (Beroun)
beseda/přednáška

POKOJ
Přednáška a rozhovor s představiteli církví v Berouně.
Akce se bude konat na zahradě domu Na Tržišti 23 nebo online.
Přihlášky a informace:
email: beroun@evangnet.cz
tel. 605 532 860

Pořadatel:
Českobratrská církev evangelická