BROŽURU O MĚSTĚ SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.


PO BEROUNĚ SE TAKÉ MŮŽETE PROJÍT S MOBILNÍ APLIKACÍ SMARTGUIDE.


V HORNÍ ČÁSTI HUSOVA NÁMĚSTÍ MŮŽETE PRO ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O MĚSTĚ VYUŽÍT ELEKTRONICKOU INFORMAČNÍ TABULI.

 VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MĚSTA

Medvědárium

Beroun Pro děti Památky a zajímavosti Příroda

Město Beroun, které má medvěda ve svém městském znaku, se nadchlo pro myšlenku mít také své vlastní živé medvědy a tak v roce 2000  vybudovalo v lesoparku na Městské hoře medvědárium pro tři medvědí brášky Vojtu, Kubu a Matěje, kteří se narodili 13.1.2000 v Českém Krumlově medvědímu páru Kateřině a Vokovi. Matka se o ně však nechtěla starat. Nejdříve se jich ujal medvědář a následně pak režisér Václav Chaloupek, který s nimi natočil úspěšný Večerníček Méďové. V říjnu 2000 se přestěhovali do nově vybudovaného berounského medvědária. Každý rok se v den jejich narozenin koná u jejich výběhu narozeninová oslava, které se pravidelně účastní i pan Václav Chaloupek. K 15. narozeninám dostali medvědi své vlastní "občanské průkazy". Bylo to v roce 2015, kdy Beroun oslavil 750 let od svého založení. Dnes už můžete v medvědáriu vidět jen Kubu. Nejmenší Vojta uhynul 13. dubna 2016 na srdeční příhodu. Ve stejném roce uhynul i jejich táta Vok, kterému bylo 31 let. Matěj se do medvědího nebe vydal 18. dubna 2023.

Na chov medvědů můžete přispívat do kasičky u medvědária nebo přímo na speciálně zřízený účet veřejné sbírky 51-4852560217/0100. Medvědárium je volně přístupné během celého roku. Hned u medvědária je stánek s občerstvením a dětské hřiště. Můžete zde také navštívit rozhlednu, ze které je nádherný výhled.

Otevírací doba občerstvení v roce 2024:
leden, únor, březen:       víkendy a prázdniny
duben, květen:               Út-Ne 12:00 – 17:00
červen:                           Út-Ne 12:00 – 18:00
červenec, srpen:             Po-Ne 11:00 – 19:00
září:                                Út-Ne 12:00 – 18:00
říjen, listopad:                 Út-Ne 12:00 – 17:00
prosinec:                         víkendy a prázdniny

https://www.mesto-beroun.cz/pro-turisty/tipy-na-volny-cas/ Souřadnice: 49.9632169, 14.0660711

Muzeum Berounské keramiky

Beroun Památky a zajímavosti Muzea a galerie

Muzeum sídlí v Reinovském domě, který představuje typ obydlí chudších obyvatel města, kteří od 16. století postupně zastavovali prostor u městských hradeb. Dům byl postaven kolem roku 1720, svou současnou klasicistní podobu získal při přestavbě po roce 1810.

Muzeum bylo poprvé otevřeno v roce 2015. Prostor muzea nabízí nejen stálé expozice, ale slouží také k pořádání krátkodobých a prodejních výstav, přednášek a pod.. Součástí muzea je funkční keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecí. Dílna muzea také uchovává a rozvíjí tradice slavného berounského hrnčířství. Tu oživil pan Vladimír Izbický, který si osvojil zapomenuté techniky zdobení keramiky typické pro přelom 16. a 17. století. Výroba dříve proslulé unikátní keramiky se tak vrací do místa svého vzniku - historického centra Berouna. 

http://www.muzeumberounskekeramiky.cz/ Adresa: Zámečnická 14, Beroun

řeka Berounka

Beroun Památky a zajímavosti Příroda

Řeka Berounka vzniká soutokem Mže a Radbuzy. Je dlouhá 137 km a vlévá se v Lahovicích do Vltavy. Původně se jmenovala Mže, Kosmas ji ve své kronice nazývá Msa nebo Misa. Název Berounka jí dal plzeňský kronikář Jan Tanner. K ustálení a rozšíření názvu Berounka nejvíce přispěla velká mapa Čech z roku 1720 od Jana Kryštofa Müllera. Řeka přinesla do Berouna řadu povodní. První podrobné zprávy jsou ze 17. století. Nejhorší povodeň Beroun postihla v roce 1872, kdy zaplavila tři čtvrtiny města. Výšku hladiny vody na náměstí vyznačuje litinová tabulka umístěná na Jenštejnském domě. Poslední velká povodeň byla v srpnu 2002. Jinak klidná řeka Berounka je rájem rybářů i vodáků.

V Berouně byl na řece v letech 2010-2011 postaven nový moderní pohyblivý jez, který je 2,5 m vysoký a 90 m široký. Jez je schopen regulovat hladinu vody nadjezí a tak zadržovat nebo urychlit průtok vody. Je součástí protipovodňového opatření města.

Na levém břehu u jezu je malá vodní elektrárna a rybí přechod. Elektrárna byla vybudována současně s jezem. Čtyři Kaplanovy turbíny elektrárny dávají výkon 720 kW. Rybí přechod o délce 130 m je přírodního typu a umožňuje oboustrannou migraci vodních živočichů.

Městská hora

Beroun Památky a zajímavosti Příroda

Městská hora se nachází v centru města. Na vrchu 291 m n. m. bylo ve středověku vybudováno mohutné předsunuté opevnění. Podle množství pozemků, které vlastnila církev, se vrcholu říkalo Kněží hora. Od 80. let 19. století byla Městská hora postupně přeměňována péčí okrašlovacího spolku a Klubu českých turistů na lesopark. V roce 1936 byla nad reservoárem městského vodovodu postavena 15 m vysoká železobetonová rozhledna. V roce 2000 vybudovalo město na Městské hoře také medvědárium, v němž svůj domov našli pohádkoví medvědi Vojta, Kuba a Matěj. V klidném prostředí lesoparku jsou také 2 dětská hřiště a stánek s občerstvením.

Muzeum Českého krasu

Beroun Památky a zajímavosti Muzea a galerie

Muzeum sídlí v prostorách dvou nejzajímavějších domů na náměstí.

Jenštejnský dům patří k historicky nejstarším měšťanským domům v Berouně. Renesanční portál z červeného vápence zdobí latinský nápis: Benedic Domine Domum istam et omnes habitantes in ea. Henricus Cžižek de Genstein Gratae posteritati. Anno Domini 1612 (Požehnej Pane domu tomuto a všem přebývajícím v něm. Jindřich Čížek z Jenštejna milému potomstvu. Léta Páně 1612). Barokní podobu získal dům přestavbou po požáru města v roce 1735. V levém boku zasahuje dům klenutým podjezdem do Slapské ulice.

Salátovský dům v roce 1643 jej koupila bohatá berounská měšťanka Alžběta Salátová, v té době též majitelka sousedního Jenštejnského domu. Po přestavbě po požáru města v roce 1735 má dům nízký barokní štít nad vysokou atikou. V roce 1967 se část štítu zbortila při vichřici. Následné opravy podobu štítu změnily. V rámci stavebních úprav na konci 90. let 20. století byl dům propojen s Jenštejnským domem.

Muzeum nabízí nejen stále expozice, jako např. z dějin řemesel města Berouna, přírody Českého krasu, jeskyňářství, ale také krátkodobé výstavy. V Plzeňské bráně se  pak nachází stálá expozice věnovaná samotné bráně a celému opevnění města. Součástí muzea je i venkovní expozice Geopark Barrandien. Jedná se o expozici pod širým nebem situovanou na muzejním dvoře o rozloze 340 m2. Hlavním posláním expozice je seznámení s geologickou stavbou Barrandienu, a to i pro naprosté laiky.

http://muzeum-beroun.cz/ Adresa: Husovo náměstí 87, Beroun