BROŽURU O MĚSTĚ SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.


PO BEROUNĚ SE TAKÉ MŮŽETE PROJÍT S MOBILNÍ APLIKACÍ SMARTGUIDE.


V HORNÍ ČÁSTI HUSOVA NÁMĚSTÍ MŮŽETE PRO ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O MĚSTĚ VYUŽÍT ELEKTRONICKOU INFORMAČNÍ TABULI.

 VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MĚSTA

dům čp. 41

Beroun Památky a zajímavosti

Původně barokní měšťanský dům s gotickými sklepy. Od poloviny 17. století vlastnila dům rodina Fussů. Nejznámější z nich, František Antonín, byl významným českým zemědělským odborníkem a sekretářem Vlastenecké hospodářské společnosti. Po příchodu vojenské posádky do Berouna v roce 1779 bylo v domě zřízeno na krátkou dobu vojenské vězení.

Adresa: Husovo náměstí 41, Beroun

dům čp. 43

Beroun Památky a zajímavosti

Měšťanský barokní dům, byl v roce 1912 upraven pro potřeby Evangelické církve augsburského vyznání (dnes Českobratrské církve evangelické). V roce 1938 byl na budově postaven nový štít. Autory výzdoby štítu jsou sochař Zdeněk Dvořák, malíř Miloš Antonovič a berounský rodák, architekt Jan Slavík.

Adresa: Husovo náměstí 43, Beroun

Pomník Mistra Jana Husa

Beroun Památky a zajímavosti

Pomník byl postaven v roce 1908 Spolkem pro zbudování pomníku Mistra Jana Husa. Je dílem berounských rodáků Františka Velíška a Josefa Kvasničky.

Adresa: Husovo náměstí, Beroun

Pomník padlým v I. světové válce

Beroun Památky a zajímavosti

Pomník se sochou Záboje je věnován obětem bojů v 1. světové válce, kde padlo 242 berounských mužů. Jejich jména jsou uvedena na kamenné desce. Pomník vytvořil v roce 1924 sochař Karel Opatrný. 

Adresa: Husovo náměstí, Beroun

Kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého

Beroun Památky a zajímavosti

Na Husově náměstí je umístěna kopie barokní kašny se sochou sv. Jana Nepomuckého od sochaře Petra Vitvara. Originál kašny z roku 1729, který vytvořili sochař Martin de Majo a kameník Jan Slezák, je uložen v Muzeu Českého krasu.

Adresa: Husovo náměstí, Beroun