BROŽURU O MĚSTĚ SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.


PO BEROUNĚ SE TAKÉ MŮŽETE PROJÍT S MOBILNÍ APLIKACÍ SMARTGUIDE.


V HORNÍ ČÁSTI HUSOVA NÁMĚSTÍ MŮŽETE PRO ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O MĚSTĚ VYUŽÍT ELEKTRONICKOU INFORMAČNÍ TABULI.

 VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MĚSTA

Čertovka a mlýny

Beroun Památky a zajímavosti

Čertovka - tak je nazýváno romantické zákoutí na umělém rameni řeky Berounky. Původně byl náhon vybudován jako součást městského opevnění. Vytváří spolu s hlavním tokem řeky ostrov, na kterém bylo ve středověku vystavěno několik mlýnů. Podle nich se původně rameno nazývalo Mlýnská strouha. Do dnešních dnů se dochovaly tři mlýny. První písemná zmínka o nich pochází z roku 1437. Hořejší ostrovní dnes nese název podle majitele, Křížův. Druhý mlýn byl Dolní ostrovní, nyní Zajíčkův. V 17. století měl vedle mlecího zařízení i pilu a stoupu (na drcení). Narodila se zde v roce 1764 operní pěvkyně Tekla Podleská-Batková a v roce 1775 P. Josef Antonín Seydl, berounský děkan, historik a obrozenec. Třetím mlýnem byl Panský, jehož dvoupatrová budova shořela o silvestrovské noci 1963. Zbytek objektu Panského mlýna dnes slouží ke komerčním účelům.

Řopík - lehké opevnění

Beroun Památky a zajímavosti

Řopík, oficiálně označovaný jako LO vz. 37 A-160 Z (zesílená variata lehkého opevnění vzor 1937, typ A, úhel palby 160 stupňů). Objekt byl součástí opevnění, které mělo chránit Prahu. Vybudován byl v roce 1938.

Adresa: Václavské náměstí, Beroun

Kulturní dům Plzeňka

Beroun Památky a zajímavosti

Jedná se o klasicistní stavbu bývalého zájezdního hostince z první poloviny 19. století. V patře je hlavní sál s předloženým balkonem na krakorcích. V prostorách sálu se odehrávala většina významných kulturních a politických akcí ve městě. V roce 1850 se zde uskutečnily první obecní volby a v roce 1862 tu koncertoval v prospěch stavby Národního divadla Bedřich Smetana. Po rozsáhlé rekonstrukci, která začala již v roce 2014, byla Plzeňka 2. září 2015 slavnostně znovuotevřena. V září 2018 byla otevřena Klubová scéna, která slouží k pořádání menších akcí a také jako místo setkávání berounských spolků.

https://www.mkcberoun.cz/ Adresa: Plzeňská 83, Beroun

Talichova vila

Beroun Památky a zajímavosti

V zalesněném údolí Brdatky postupně vybudoval berounský okrašlovací spolek s Klubem českých turistů lesopark. V roce 1936 zde koupil významný český dirigent Václav Talich secesní vilu od stavitele Františka Dudy. V roce 1958 byla část údolí, kde stojí umělcova vila, pojmenována na jeho počest Talichovým údolím. Vila je veřejnosti nepřístupná.

Adresa: Talichovo údolí 232, Beroun

dům čp. 64

Beroun Památky a zajímavosti

V místě byla v letech 1765-1888 první veřejná lékárna U Zlatého orla. Na přelomu 19. a 20. století byla v domě "poptavárna" turistů, cyklistů a návštěvníků města, přechůdkyně současného informačního centra. V roce 1928 zde byla postavena budova městské spořitelny podle plánů pražského architekta Jaroslava Rössslera. Autorem plastické výzdoby je sochař Josef Palouš. V současné době je objekt ve vlastnictví Komerční banky.

Adresa: Husovo náměstí 64, Beroun