DESATERO COOL VÝLETNÍKA

PĚŠÍ VÝLETY

Kostel svatého Jana Nepomuckého

Tetín Církevní památky

Na jeho místě býval původní hrob svaté Ludmily. Původem je pozdně románský (cca. 1225), v 15. stol. goticky a v 18. stol. Barokně přestavěn. V rámci josefínských reforem zrušen a obnoven r. 1836. V 16. století zde působil jako farář Václav Hájek z Libočan. Na hlavním oltáři je vyobrazen svatý Jan Nepomucký jako poutník ve Staré Boleslavi

Souřadnice: 49.9500133, 14.1039303

Kostel svaté Ludmily

Tetín Církevní památky

Původní kostel nechal zbudovat Karel IV. Koncem 17. století ustoupil barokní novostavbě. Barokní oltář znázorňuje kněžnu Ludmilu a kněze Pavla učící budoucího knížete Václava. V oltářní mense je v zasklené skříni uložen kámen, na němž byla dle legendy Ludmila zavražděna.

Souřadnice: 49.9489522, 14.1027875

Kaple svaté Kateřiny

Tetín Církevní památky

Románská stavba z 12. století, goticky přestavěná ve 14. století. Za Josefa II. se z ní stal špýchar. Obnovena roku 1858.

Souřadnice: 49.9490853, 14.1027656

Kostel Narození panny Marie

Zdice Církevní památky

Vznikl přestavbou tehdejšího gotického kostela, který bych v roce 1749 přestavěn v barokním slohu. Nejstarší památkou je zvon jménem sv. Josef z roku 1492, který je umístěn v chrámové lodi, a křtitelnice z roku 1552.

Souřadnice: 49.9123781, 13.9774417

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Železná Církevní památky

V jádru gotický kostel přestavěný v 70. letech 18. stol. do barokní podoby. Jednolodní stavba s krátkým trojbokým presbytářem, k jehož severní straně je připojena hranolová věž. Zařízení kostela pochází převážně z 19. stol.

Souřadnice: 50.0094753, 14.0871772