DESATERO COOL VÝLETNÍKA

PĚŠÍ VÝLETY

Židovský hřbitov

Mořina Církevní památky

Nachází se na louce ve svahu při severozápadním okraji obce Mořina. Vznikl v letech 1735 - 1736. Z téže doby je i dvojitá latinsko-hebrejská pamětní deska na márnici. Na ploše necelých 4 tisíc metrů se zachovalo přibližně dvěstě náhrobků. Pohřbívalo se zde do poloviny třicátých let 20. století. Hřbitov je volně přístupný tvarovou odbočkou po žluté turistické trase.

Adresa: Mořina Souřadnice: 49.9561253, 14.2049003

Kostel svatého Stanislava

Mořina Církevní památky

Zmiňován r. 1353 jako farní. Původně gotická svatyně přestavěná v barokním slohu v 18. stol. Jednolodní stavba s obdélným, trojboce ukončeným presbytářem a obdélnou sakristií v ose. Na západě hranolová věž. Zařízení je převážně z 18. století.

Souřadnice: 49.9519794, 14.2172467