DESATERO COOL VÝLETNÍKA

PĚŠÍ VÝLETY

Kostel Svatého Jana Křtitele

Svatý Jan pod Skalou Církevní památky

Ranně barokní kostel s bohatou vnitřní výzdobou. Postaven 1657-61. Na hlavním oltáři je obraz Zjevení sv. Jana Křitele poustevníku Ivanovi (1695). Kříž nad oltářem původně stával na Karlově mostě. Uprostřed kostela je bohatě zdobený náhrobek sv. Ivana se schránkou s ostatky poustevníka Ivana. Kostel je propojen s jeskyní sv. Ivana.

Souřadnice: 49.9689981, 14.1341894

Jeskyně svatého Ivana

Svatý Jan pod Skalou Církevní památky

Starý skalní kostel p. Marie, kde se nalézají památky na poustevníka Ivana, krypta a staré náhrobky opatů. V části je zachována přirozená travertinová jeskyně s krápníkovou výzdobou.  Pod oknem vyvěrá pramen léčivé vody- Pramen svatého Ivana. (dříve minerální voda Ivanka)

Souřadnice: 49.9688464, 14.1342433

Kaple Povýšení svatého Kříže

Svatý Jan pod Skalou Církevní památky

Stojí v místě setkání sv. Jana Křtitele s poustevníkem Ivanem. Roku 1602 zbudován kamenný kříž se sochami. Nad nimi roku 1714 zbudována kaple.

Souřadnice: 49.9710092, 14.1351547

Kaple svatého Maxmiliána

Svatý Jan pod Skalou Církevní památky

Novogotická rodinná hrobka šlechtické rodiny Bergerů, majitelů svatojánského panství. Postavena byla v letech 1847 - 1849 na místním hřbitově.

Souřadnice: 49.9698997, 14.1303858

Benediktinský klášter

Svatý Jan pod Skalou Církevní památky

Sídlo benediktinských mnichů od počátku 16. století. Roku 1657 barokně přestavěn a v roce 1785 zrušen. Poté sloužil jako továrna, zámek, lázně, nemocnice, škola. Významné místnosti - prelatura a refektář bohatě zdobený freskami a plastikami s výjevy ze života bl. Ivana.  Dnes je sídlem Svatojánské koleje - vyšší odborné školy pedagogické a není veřejnosti přístupný.

Souřadnice: 49.9691917, 14.1345836