DESATERO COOL VÝLETNÍKA

PĚŠÍ VÝLETY

Zámek Svinaře

Svinaře Hrady a zámky

Barokní zámek z druhé poloviny 18. století. Součástí zámeckého areálu je rozsáhlý park a hospodářský dvůr s dalšími budovami. Zámek, sýpka a park jsou chráněny jako kulturní památka ČR. Po letech chátrání prochází areál od roku 2003 rekonstrukcí. Areál zámku i přes probíhající rekonstrukci nabízí zajímavé interiéry a nádherný zámecký park pro Vaše významné životní okamžiky, odpočinek, výlet i kulturní zážitky. 
Můžete zde navštívit park, pochutnant si v místní restauraci nebo ubytovat v novém hotelu.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PARKU
Zámecký park a dvůr jsou součástí zámeckého areálu a kdokoli, mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se v návštěvní době i mimo ni nachází v objektu, je z hlediska tohoto návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen se řídit tímto návštěvním řádem.
1. Park je návštěvníkům přístupný od 1. 5. do 30. 9. a to ve dnech středa až neděle vždy od 9.00 hod do 18.00 hod.
2. Mimo toto období, dny a hodiny je přístup možný pouze po dohodě s majitelem nebo určeným správcem nebo v době konání kulturních akcí u, kterých je otvírací doba individuálně upravena.
3. Prohlídka i pobyt v parku je individuální bez jakéhokoli nároku na průvodce.
4. Děti ve věku do 15 let mají do parku přístup pouze v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají.
5. V nepříznivém počasí – intenzívních a silných deštích, při větrném počasí a námraze a po setmění může být park a dvůr z bezpečnostních důvodů veřejnosti uzavřeny.
6. Návštěvní dobu může majitel nebo správce zámku aktuálně upravit podle provozní situace například v případě konání soukromých rezervací nebo kulturních akcí a oslav.

autem 17 km

https://www.svinare.com/ Souřadnice: 49.8935072, 14.1832839