DESATERO COOL VÝLETNÍKA

PĚŠÍ VÝLETY

Lesní panorama - Velíz

Kublov Naučné a poutní stezky

Naučná stezka vede po úbočí památného a tajemného kopce zvaném Velíz (podle pohanského boha Velése, ochránce stád a pastýřů). Nabízí neobvyklé pohledy na Brdy a Křivoklátskou pahorkatinu. Délka trasy je 2,5 km a z Kublova je značena žlutě. Ze stezky je možné dojít na vrch Velíz, kde se nachází hřbitov a kostel, jehož vznik se datuje do doby kolem poloviny 13. století.

https://lesycr.cz/naucna-stezka/lesni-panorama-veliz/ Souřadnice: 49.9423183, 13.8994475

Naučné stezky Liteň

Liteň Naučné a poutní stezky

ZELENÁ STEZKA - vám ukáže bývalou liteňskou synagogu, představí významné osobnosti, které tu trávily čas, uvidíte liteňský a vlenecký zámek. Cesta vás zavede do Bělče a zpět.

ŽLUTÁ STEZKA - míří do nedaleké Leče k místnímu Pustému rybníku, přes oboru a židovský hřbitov.

MODRÁ STEZKA - vás seznámí se zajímavostmi liteňského nádraží, Čechovnou - místem, kde také bydleli Daubkové, a s jejich rodinnou hrobkou.

ČERVENÁ STEZKA - vede přes místní zajímavé vyhlídky na krajinu, podíváte se na Leč, Svinaře, Hodyni, Hatě a Korno.

https://www.mestysliten.cz/naucna-stezka-liten/d-1990/p1=2117 Souřadnice: 49.9039439, 14.147325

Geologická zážitková cesta "Po stopě trilobita"

Skryje Naučné a poutní stezky

Geologicko-paleontologická naučná stezka je tvořena částí informační a prožitkovou v okolí obce Skryje. Je cílená na rodiny s dětmi. Značná část naučné stezky prochází územím Přírodní památky Skryjsko-týřovické kambrium. Stezka začíná u Muzea ve Skryjích a končí na parkovišti u kostela s celkovou trasou cca 2,5 km. Na stezce jsou umístěny komiksové informační tabule, prolézačky, vyhlídky, kukátka doplněné o možnost najít si zkamenělinu v suti nad skryjským mostem.

https://krivoklatsko.nature.cz/-/geologicka-zazitkova-stezka-po-stope-trilobita?redirect=%2Fnaucne-stezky Souřadnice: 49.9646086, 13.7658664

Naučná stezka Oppidum Stradonice

Stradonice Naučné a poutní stezky

Naučná stezka je umístěna na místě bývalého keltské oppida nad obcí Stradonice. Po její trase je umístěno šest informačních panelů, které informují návštěvníky o historii keltského oppida a keltského národa, nalezených předmětech, archeologickém průzkumu a nálezech na území hradiště. Je přístupná po zpevněných polních cestách a pěšinách. Délka trasy 4 km.

https://www.berounsko.net/aktivity/oppidum-stradonice/ Souřadnice: 49.998845, 14.0004453

Geologická naučná stezka

Naučné a poutní stezky

Stezka přibližuje geologický význam území západní části Českého krasu. Byla vybudována v roce 1999 a obnovena v roce 2007. Má celkem 17 zastavení. Začíná v Hlásné Třebani a vede do Karlštejna, na Velkou Ameriku u Mořiny, na Špičatý vrch u Loděnice, do Svatého Jana pod Skalou a dále přes Hostím údolím Kačáku do osady V Kozle, odtud do Srbska a na Kodu, Tobolku, Kobylu a přes Zlatý kůň až do Suchomast. Jednotlivé zastávky jsou v terénu označeny panelem s uvedením názvu stezky, číslem zastávky a krátkou charakteristikou lokality. Několik zastávek na Zlatém koni a na Kobyle je společných se zastaveními Naučné stezky Zlatý kůň. Trasa je dlouhá 39 km, a proto není závazná a jednotlivé zastávky na sebe tematicky nenavazují. Návštěvník si tedy může sám určit pořadí zastávek nebo si vybrat pouze část trasy. Stezka je vhodná také pro cyklisty.

https://ceskykras.nature.cz/-/geologicka-naucna-stezka