Berounsko je nádhernou destinací ve středních Čechách, která proslula turistickými cíli, jako jsou hrady Karlštejn a Křivoklát, Koněpruské jeskyně, Hamousův statek, lom Velká Amerika, Skryjská jezírka či poutní místa Tetín a Svatý Jan pod Skalou.

Spousta dalších míst však zůstává neobjevena. A tak tu na Vás čeká romantické říční údolí Berounky, krásná příroda, řada rozhleden a vyhlídek, rozmanité památky, půvabné vesničky, živé tradice, dochovaná lidová architektura a mnohem více!

U nás si tak na své přijdou milovníci historie, sportovci toužící po aktivním odpočinku, příznivci pěší turistiky, labužníci hledající gastro zážitky, rodiny s dětmi a všichni ti, kteří touží objevovat krásy naší země. Vždyť doma je přeci nejlépe!

Vydejte se proto k nám objevovat dosud neobjevené, poznávat dosud nepoznané. Slibujeme, že týden u nás vám uplyne jako voda v Berounce!Stezkou sv. Ludmily na Tetín

Pěší výlet
Délka trasy: 9,3 km
Náročnost: střední
Převýšení: 86 m

Tetín je místem, které je neodmyslitelně spjato se samými počátky českých dějin. Závěrečnou část svého života zde prožila kněžna Ludmila, babička našeho patrona sv. Václava a manželka prvního historicky doloženého knížete Bořivoje.

Na Tetín se vypravíte od berounského vlakového nádraží po modré turistické značce neboli Stezce sv. Ludmily. Přejdete přes železniční most, který je pojmenován po berounském partnerském městě Goslar. Za mostem zahnete doleva a budete stoupat ulicí U Vápenice až na okraj zástavby. Postupně se dostanete do polí, kde se vám otevře krajina s krásnými výhledy na Beroun a vrch Damil. Poslední část cesty před Tetínem absolvujete pohodlně po nově vybudované cyklostezce. Na prohlídku Tetína si vyhraďte dostatek času, je tu toho spoustu k vidění!

Až si na Tetíně prohlédnete všechny zajímavosti, pokračujte Stezkou sv. Ludmily. Za fotbalovým hřištěm se napojíte na zelenou turistickou trasu, která postupně klesá dolů k Berounce. U řeky opustíte značenou trasu a dáte se vlevo na pěšinu vedoucí proti proudu vody. Cesta v údolí Berounky vás okouzlí a dovede zpátky do Berouna k železničnímu mostu, odkud se po červené turistické značce dostanete k vlakovému nádraží.
Aktualizace 2024: Z DŮVODU REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI JE CESTA ZPĚT PODÉL BEROUNKY OFICIÁLNĚ UZAVŘENÁ A JE DOČASNĚ ODSTARNĚN I MŮSTEK PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ. 

Co byste na trase neměli minout?

 • Tetínské kostely. Románský kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Ludmily i kostel sv. Jana Nepomuckého lze navštívit díky průvodcovské službě Sdružení sv. Ludmily. 
 • Zřícenina hradu Tetín. Z hradu založeného ve 13. století se sice do dnešních dnů zachovaly jen fragmenty, které však utváří romantická zákoutí. Nejvíce zřetelné je torzo věže.
 • Vyhlídka na údolí řeky Berounky. Dechberoucí pohled se vám naskytne pod kostelem sv. Jana Nepomuckého. Krasový kaňon řeky rozhodně stojí za fotku na památku.
 • Muzeum a informační centrum Tetín. Expozice otevřená od roku 2020 vás seznámí nejen s historií Tetína, ale i s archeologickými a paleontologickými nálezy, přírodou Českého krasu a významnými osobnostmi.   
Trasa na mapy.cz: https://mapy.cz/s/jekubasuko

Cestou Vojty Náprstka do Svatého Jana pod Skalou

Pěší výlet
Délka trasy: 12,9 km
Náročnost: střední
Převýšení: 188 m

Svatý Jan pod Skalou se nachází v samém srdci přírody Českého krasu a již po několik staletí je hojně navštěvován, ať už jako poutní místo, nebo turistický cíl. Vděčí za to nejen překrásné přírodě, ale také bohaté historii spojené s areálem bývalého benediktýnského kláštera a s postavou prvního českého poustevníka sv. Ivana, který se ve zdejší jeskyni usídlil už v 9. století.

Z Berouna do Svatého Jana pod Skalou vede červeně značená Cesta Vojty Náprstka, nejstarší stále existující turistická trasa v Česku s označením 0001. Od berounského vlakového nádraží se cesta táhne směrem k nemocnici a dále prudkým stoupáním k Dubu na Herinkách, kde si můžete krátce odpočinout. Děti zde jistě potěší několik herních prvků.

Následně po červené turistické značce pokračujte dále do Svatého Jana pod Skalou. Ti zdatnější mohou v obci vystoupat na majestátní Svatojánskou skálu s křížem, z níž se lze pokochat výhledem na Český kras. Po prohlídce historického centra Svatého Jana pod Skalou se zpět do Berouna dostanete po žlutě značené turistické trase. Půjdete podél potoka Loděnice skrze vesničku Hostim až k samotné Berounce. Stezkou Po stopách českých králů budete pokračovat proti proudu řeky, dovede vás zpátky do Berouna.

Co byste na trase neměli minout?

 • Kaple sv. Maxmiliána. Novogotická hrobka šlechtické rodiny Bergerů, majitelů svatojánského panství, stojí na místním hřbitově. Postavena byla v polovině 19. století.
 • Kostel Narození sv. Jana Křtitele a jeskyně sv. Ivana. Barokní kostel s bohatou vnitřní výzdobou byl postaven v 17. století. Z kostela vede průchod do travertinové jeskyně, ve které podle legendy žil poustevník Ivan. Pod jihozápadním oknem kostela vyvěrá pramen sv. Ivana.
 • Hospůdka U Krobiána. Výletní rodinná hospůdka v Hostimi nabízí nejen rakousko-uherskou kuchyni, ale i jedinečnou atmosféru. Suroviny nakupují u lokálních farmářů a dodavatelů.
 • Lom Alkazar. Bývalý vápencový lom na břehu Berounky je oblíbený nejen mezi výletníky, ale také mezi horolezci či filmaři. Údajně měl během druhé světové války sloužit jako továrna na výrobu leteckých motorů. 
Trasa na mapy.cz: https://mapy.cz/s/bafozetupe

Do keltského panství nad Berounkou 

Pěší výlet
Délka trasy: 20,7 km
Náročnost: obtížná
Převýšení: 357 m

Jedna z nejvýznamnějších památek keltské Evropy se nachází jen několik kilometrů od Berouna – keltské oppidum ve Stradonicích. Před dvěma tisíci lety skýtalo hradbami obehnaný domov keltské smetánce a jejich poddaným na 90 hektarech. Dnes kromě samotného místa, kde se hradiště nacházelo, můžete keltskou kulturu okusit na nižborském zámku, v Informačním centru keltské kultury.

Trasa výletu za Kelty začíná na Husově náměstí v Berouně, odkud se vydejte po modré turistické značce. Městskou zástavbou vystoupáte až ke kapličce U Studánky. Od kapličky pokračujte po modré, po cestě budete míjet vysílač, od něhož se vám rozprostře Beroun jako na dlani, a následně vystoupáte k rozhledně Děd. U rozhledny zahnete doprava, chvilku půjdete po zelené a na dalším rozcestí budete pokračovat po červené turistické trase rovně. Část této trasy je součástí Svatojakubské poutní cesty, ve vesničce Lísek však mění barevné značení na žluté a pokračuje podél Habrového potoka až do Nižboru.

V nižborských Stradonicích vás vrcholem hradiště provede zdejší naučná stezka a následně se můžete podívat na zámek do expozice. Nižbor je sám o sobě krásným místem u Berounky, vyhraďte si dostatek času. Až se rozhodnete pro návrat, vydejte se údolím řeky zpátky do Berouna cyklostezkou Po stopách českých králů. Pokud vás budou ale bolet nohy, můžete sednout i na vlak.

Co byste na trase neměli minout?

 • Rozhledna Děd. Vybudovaná na konci 19. století Klubem českých turistů zaujme svým historizujícím romantickým vzhledem hradní věže s cimbuřím.
 • Zámek Nižbor. Převážně barokní zámek se majestátně tyčí na ostrohu nad řekou Berounkou. Sídlí zde Informační centrum keltské kultury. Stálá expozice i pravidelné výstavy připomínají keltskou historii Čech, která vás vtáhne zpátky do minulosti.
 • Sklárna Rückl. Sklárna v Nižboru byla založena na zelené louce v roce 1903 sklářskou rodinou Rücklů, a od této doby posouvá tradiční české sklářství na novou úroveň.
 • Rodný dům Františka Nepila. Známý český autor se narodil v Hýskově, kde je na jeho počest vybudována expozice přímo v Nepilově rodném domě. 
Aktualizace 2024: ROZHLEDNA DĚD JE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA Z DŮVODU PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCE. 
Trasa na mapy.cz: https://mapy.cz/s/bacusemeje

Naučnou stezkou Brdatka po stopách Václava Talicha

Pěší výlet
Délka trasy: 5,6 km
Náročnost: lehká
Převýšení: 171 m

Naučná stezka Brdatka – Talichovo údolí vede po lesních cestách a pěšinách podél vrchů Ostrý a Brdatka, které se vypínají nad severním okrajem Berouna. Na její začátek se z Husova náměstí dostaneme po červené turistické značce. Cestou minete kostel sv. Jakuba, projdete Kostelní ulicí a přes Wagnerovo náměstí se vydáte doprava, odtud vás mírným stoupáním vyvede Talichova ulice až na kraj zástavby.

Těsně za hranicí města opouští červeně značená stezka silnici. Po několika metrech narazíte na lávku přes potůček, kde se nachází úvodní tabule naučné stezky. Stezka pokračující po žluté značce má dvacet zastavení a seznámí nás s místní florou, faunou a geologickou stavbou okolí, kde v 19. století sbíral zkameněliny i slavný paleontolog Joachim Barrande. Jedna ze zastávek je věnována významnému českému dirigentovi Václavu Talichovi, který poblíž žil a rád podnikal okolními lesy dlouhé procházky. Od rybníčku v Brdatkách budete pokračovat opět po červené značce krátkým úsekem vedoucím po málo frekventované silnici. Za Talichovou vilou stezka silnici opustí a dovede vás zpět do Berouna.

Co byste na trase neměli minout?

 • Kostel sv. Jakuba. Kostel dominuje berounskému náměstí již od 13. století. Prošel několika stavebními úpravami. Jeho barokní podoba z 18. století zůstala zachována díky přestavbě z let 1903–1907, kterou vedl Josef Fanta, autor pražského hlavního nádraží.
 • Městská knihovna Beroun – kasárny. V berounských kasárnách z konce 19. století dnes sídlí Městská knihovna Beroun, která z místa s vojenskou historií vytváří jedno z kulturních center ve městě. 
 • Rybníček v Brdatkách. Oblast Brdatek je oblíbenou vycházkovou lokalitou s nádechem romantiky. Zdejší rybníček, který byl založen v roce 1924 Rybářským spolkem, zdobí ostrůvek s vrbou.
 • Talichova vila. Secesní vila, kterou od roku 1936 vlastnil světoznámý český dirigent Václav Talich. Na jeho počest se ve městě od roku 1982 pořádá mezinárodní hudební festival. Vila je v současnosti v soukromých rukách a není veřejnosti přístupná. 
Trasa na mapy.cz: https://mapy.cz/s/neroguhofa

Za první kamennou rozhlednou

Pěší výlet
Délka trasy: 8,3 km
Náročnost: střední
Převýšení: 270 m

Nad severním okrajem Berouna se vypíná kopec Děd. Jeho vrchol zdobí stejnojmenná rozhledna, kterou zde v roce 1893 nechal zbudovat Klub českých turistů jako první kamennou rozhlednu v naší zemi. Rozhledna je vystavěna v romantizujícím historickém stylu s cimbuřím. V průběhu let okolní les vyrostl, výhled z celoročně přístupné rozhledny se proto otevírá v jediném směru na Koněprusy.

Trasa výletu začíná u kostela sv. Jakuba v centru města. Od kostela se vydejte po modré turistické značce. Městskou zástavbou vystoupáte až ke kapličce U Studánky. Od kapličky pokračujte po modré, po cestě budete míjet vysílač, od něhož se vám rozprostře Beroun jako na dlani. Na rozhledu dorazíte za necelou hodinku. Po výstupu si můžete odpočinout v dřevěném přístřešku zbudovaném poblíž.

Pro cestu zpátky zahněte na rozcestí u rozhledny doprava na zelenou, která vede směrem na Zdejcinu, místní část Berouna. Po krátkém úseku zahnete opět doprava a vydáte se červenou turistickou trasou. Ta vás dovede k rybníčku V Brdatkách, který zdrobí ostrůvek s vrbou. Následující úsek cesty vás provede Talichovým údolím. U rybníčku V Brdatkách pokračujete po červené turistické trase, po níž dorazíte ke kostelu sv. Jakuba.

Aktualizace 2024: ROZHLEDNA DĚD JE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA Z DŮVODU PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCE. 

Co byste na trase neměli minout?

 • Městská knihovna Beroun – kasárny. V berounských kasárnách z konce 19. století dnes sídlí Městská knihovna Beroun, která z místa s vojenskou historií vytváří jedno z kulturních center ve městě.
 • Kaple Panny Marie Bolestné (U Studánky). Kaplička v novogotickém stylu byla vystavěna na konci 19. století dle projektu architekta Josefa Mockera, který stojí za přestavbou nedalekého hradu Karlštejn. Studánka u kapličky je opředena mnoha pověstmi a má údajně léčivou moc. 
 • Talichova vila. Secesní vila, kterou od roku 1936 vlastnil světoznámý český dirigent Václav Talich. Na jeho počest se ve městě od roku 1982 pořádá mezinárodní hudební festival. Vila je v současnosti v soukromých rukách a není veřejnosti přístupná.
 • Naučná stezka Brdatka – Talichovo údolí. Okruh dlouhý 3 km obsahuje 20 informačních panelů a návštěvníky seznamuje s florou a faunou této krajiny, kde v 19. století sbíral zkameněliny i slavný paleontolog Joachim Barrande. 
Trasa na mapy.cz: https://mapy.cz/s/metutuvuzu

Podél Berounky za dobou Karla IV.

Výlet vlakem
Délka trasy: 5,5 km
Náročnost: lehká
Převýšení: 157 m

Hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Je jedním z nejvyhledávanějších hradů v České republice. Nachází se uprostřed chráněné krajinné oblasti Český kras.

Z hlavního nádraží v Berouně se vydáte vlakem do městyse Karlštejn. Cesta zabere necelých 10 minut, spoje jezdí obvykle každou půlhodinku. Po příjezdu se z nádraží Karlštejn dejte po žluté turistické značce. Po překonání mostu přes Berounku se dostanete na hlavní silnici. Odbočte doleva na pěší zónu lemovanou obchůdky a kavárnami, čeká vás stoupání k samotnému hradu. Chcete-li navštívit hrad Karlštejn, zarezervujte si prohlídku s dostatečným předstihem. Vybírat můžete z několika prohlídkových okruhů.

Trasa výletu pokračuje stále po žluté, pod hradem zahýbá doprava a stoupá až na Císařskou louku, kde je nejkrásnější výhled na hrad. Po dostatečném pokochání budete stále po žluté klesat až do Hlásné Třebaně, cestou minete památný strom – vzrostlou lípu, u níž stojí kaplička. Pro návrat do Berouna dojděte na železniční stanici do Zadní Třebaně. Cesta vlakem, který jezdí opět každou půlhodinku, zabere necelých 15 minut.

Co byste na trase neměli minout?

 • Bunkr Karlštejn. Fanouškům vojenství udělá na trase radost plně vyzbrojený a vystrojený bunkr, uvedený do podoby, v jaké se nacházel při mobilizaci v září 1938. Bunkr byl součástí tzv. Pražské čáry, která měla ochránit hlavní město.
 • Kostel sv. Palmácia. Dominantu podhradí nechal založit sám Karel IV. v roce 1348 původně jako gotickou kapli. Dnes je kostel k vidění v barokní podobě z 18. století.
 • Muzeum betlémů Karlštejn. Budova barokní fary již několik desítek let přibližuje betlémářskou tradici a oživuje pohádky a pověsti z podhradí. V muzeu je také informační centrum, leží příhodně v polovině cesty na hrad.
 • Svatojakubská cesta. Část trasy výletu, od hradu až do Zadní Třebaně, kopíruje Všerubskou trasu Svatojakubské cesty, která poutníky vede do španělského Santiaga de Compostella. 
Trasa na mapy.cz: https://mapy.cz/s/corujehuco

Srdcem Českého krasu

Výlet vlakem
Délka trasy: 10,8
Náročnost: střední
Převýšení: 342 m

Krajina vápencových skal, rozvolněných světlých listnatých lesů, lesostepí a skalnatých stepí podél řeky Berounky. To a mnohem více nabízí největší a nejvýznamnější krasové území v Čechách, mající počátky v prvohorním moři, které se na území nacházelo před 400 miliony let. Mimořádná pestrost rostlin a živočichů v oblasti je výsledkem spolupůsobení člověka a přírody.

Srdce Českého krasu budete objevovat ze Srbska, kam se dopravíte z Berouna vlakem, ten jezdí každou půlhodinku. Cesta železnicí zabere jen několik minut, využijte je k pozorování kaňonu Berounky, kterým vlak projíždí. Ze srbského nádraží se vydáte po modré turistické trase, vystoupáte ke Kubrychtově boudě – bývalé restauraci v přírodě a trampské noclehárně.

Odtud pokračujte po červené turistické značce, zanedlouho dorazíte k Bubovickým vodopádům, nejznámějšímu a turisticky nejdéle zpřístupněnému místu v Národní přírodní rezervaci Karlštejn. Od vodopádů půjdete dále po červené přes Boubovou až na rozcestí Propadlé vody. Z rozcestí se vydejte doleva po zelené turistické značce přes vesničku Hostim kolem lomu Na Chlumu zpět do Srbska.

Co byste na trase neměli minout?

 • Bubovické vodopády. Vodopády na Bubovickém potoce tvoří až dvoumetrové mechem porostlé vápencové kaskády. Potok je po většinu roku vyschlý, obdivovat krásu vodopádů lze proto pouze po vydatných deštích zejména na jaře.
 • Naučná stezka Srdcem Českého krasu.  Nová naučná stezka byla vybudována v roce 2020. Její panely kopírují většinu trasy výletu a zábavnou formou informují o přírodě Českého krasu
 • Lom Na Chlumu. Ve vápencovém volně přístupném lomu se nachází několik jeskyní. Těžba v lomu byla ukončena počátkem 60. let 20. století a dnes si ho příroda postupně bere zpět.
 • Srbecký lok. Minipivovar zbudovaný v Campu Srbsko. Celoročně tu vaří spodně kvašený Petrův ležák, který doplňují sezónní speciály, nealkoholický lok a fermentované ovocné limonády. Osvěžení tu proto najde opravdu každý.
Trasa na mapy.cz: https://mapy.cz/s/cufefoluze

Do nitra křivoklátských hvozdů

Výlet vlakem
Délka trasy: 8 km
Náročnost: střední
Převýšení: 184 m

Na Křivoklátsku se snoubí stopy dávné historie s překrásnou členitou krajinou chráněné krajinné oblasti. Ta získala své pojmenování po věhlasném hradě Křivoklát, který byl loveckým sídlem českých králů a knížat pravděpodobně již ve 12. století. Dnes návštěvníky hradu uchvacuje mohutná bílá hradní věž či mimořádně rozsáhlá sbírka knih o 52 tisících svazcích.

Trasa našeho výletu začíná na železniční zastávce v městyse Křivoklát, odkud se za chvilku dostanete k samotnému hradu. Určitě zavítejte za hradby a navštivte některý z prohlídkových okruhů. Následně budete pokračovat zástavbou po červené, minete kostel sv. Petra a na konci městyse se napojíte na naučnou stezku Brdatka. Ta vede stejnojmennou přírodní rezervací po vrstevnici strmého svahu nad řekou a nabízí tak krásné výhledy na údolí Berounky.

Naučná stezka vás dovede do Zbečna, kde se nedá minout lidové roubené stavení – Hamousův statek. Zde si určitě najděte čas na prohlídku, která bývá o sobotách zpestřená tradičním pečením chleba. Od statku vám bude zbývat jen kus cesty po červené turistické značce, Berounku přejdete po Masarykově mostě a rázem se ocitnete zpátky na železniční zastávce, tentokrát ale ve Zbečně.

Co byste na trase neměli minout?

 • Muzeum motocyklů Křivoklát. Rozsáhlá expozice motocyklů v křivoklátském podhradí nabízí prakticky celou řadu sériově vyráběných cestovních motocyklů Jawa.
 • Pomník Karla Egona II. Fürstenberka. Od novogotického pomníku, který byl postaven k úctě lidmi oblíbeného knížete, je nejkrásnější pohled na hrad Křivoklát.
 • Rekreačně naučný areál Křivoklát. Pokud trasu absolvujete se svými ratolestmi, zajděte si do naučného reálu, nebudete litovat. Nabízí zde venkovní relaxaci, edukační prvky i pohybové vyžití dětí.
 • Hamousův statek. Památka lidové architektury ve Zbečně seznamuje návštěvníky s prostředím českého venkova, jeho řemesel a zvyků. Stavební stáří souboru budov je pozoruhodné, některé prvky lze datovat až do 16. století.
Trasa na mapy.cz: https://mapy.cz/s/dudojupago

Naučnou stezkou Zlatý kůň kolem Koněpruských jeskyň

Výlet autem
Délka trasy: 3,7 km
Náročnost: lehká
Převýšení: 115 m

Nejdelší jeskynní systém v Čechách leží v obci Koněprusy, návštěvníkům je zpřístupněn již více než 60 let. Jeskyně se rozkládají ve třech patrech, jejich délka přesahuje 2 kilometry a jsou významným paleontologickým a archeologickým nalezištěm. V nitru jeskyní objevíte bohatou krápníkovou výzdobu, ale také penězokazeckou dílnu z 15. století.

Z Berouna se na parkoviště u Koněpruských jeskyní dostanete autem za pár minut, kde se rovnou ocitnete na trase okružní naučné stezky Zlatý kůň, která má celkem 11 zastavení a návštěvníky seznamuje s živou i neživou přírodou západní části Českého krasu. Stezka nejprve mírně stoupá na návrší Zlatého koně, poté pokračuje přes pastviny na jižní úpatí, silnici a malé opuštěné lomy do přírodní rezervace Kobyla. Z lomu Na Kobyle trasa vychází štolou, a pokračuje po okraji lesa zpět na parkoviště u jeskyní.

Výlet rozhodně doporučujeme spojit s komentovanou návštěvou Koněpruských jeskyň. Prohlídka zabere přibližně 60 minut. Pokud byste se v lokalitě chtěli zdržet o něco déle, zkuste se podívat k Axamitově bráně a Jelínkově mostu. Leží na žluté turistické trase, která vede severozápadně od vstupu do jeskyní.

Co byste na trase neměli minout?

 • Velkolom Čertovy schody. Jedná se o největší vápencový lom u nás. Vzhledem k tomu, že je stále v provozu, tak není veřejnosti přístupný. To ale nevadí, neboť z návrší Zlatého koně se na lom otevírá úchvatný výhled.
 • Tunel Na Kobyle. Volně přístupná štola sloužila k dopravě vytěženého vápence. Lomovou stěnou byl tunel proražen již v roce 1914 jako součást malodráhy KBK (Králův Dvůr – Beroun – Koněprusy). Dnes je štola průchozí v rámci naučné stezky Zlatý kůň.
 • Dům přírody Českého krasu. Zbrusu nový dům přírody u Koněpruských jeskyní nabízí nejen expozici s interaktivními prvky, která zabaví návštěvníky všech věkových kategorií. Nezůstane ale pouze u expozice, opravdoví badatelé si mohou zarezervovat průvodce přírodou nebo si vybrat z nejrůznějších exkurzí.
Trasa na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kusogurolu

Za bylinkami i technikou do města Zdice

Výlet vlakem
Délka trasy: 8,1 km
Náročnost: střední
Převýšení: 129 m

Do městečka Zdice se dostanete vlakem z Berouna za necelých deset minut. Město mělo údajně vzniknout již v roce 1039 kolonizací oblasti na západ od Prahy. První písemná zmínka o Zdicích se v pramenech objevuje o století později, v roce 1148. Historicky nejcennějšími památkami dob minulých jsou stavby v centru města – kostel Narození Panny Marie z poloviny 18. století a budova klasicistní radnice, v níž jsou dochovány gotické sklepní klenby.

Ze zdického vlakového nádraží vás do města dovede modrá turistická značka. Na Palackého náměstí odbočte doprava na zelenou trasu a pokračujte po naučné stezce až do Lesoparku Knihov. Díky zdejším herním prvkům si můžete zahrát například pexeso, piškvorky, nebo lodě. Na volnočasových atrakcích můžete mimo jiné procvičit ramena, pas, můžete si zaveslovat, zahrát pétanque či svézt se na lanové dráze. K dispozici je i dětské hřiště, Tyršova stezka s dětskými úkoly a terénní skluzavka.

Z Knihova se zpátky do centra města dostane opět po zelené značce. Na malebném náměstíčku se můžete občerstvit zmrzlinou nebo ochutnat dezert z místní cukrárny. Po návratu na vlakové nádraží se ještě nechystejte domů! Pokračujte po ulici Čs. armády směrem na Chodouň, za malou chvíli se ocitnete uprostřed polí s opojně vonící Levandulí Chodouňskou. Zde můžete jen tak relaxovat, zacvičit si jógu nebo si vyrobit vlastní BIO levandulové výrobky.

Co byste na trase neměli minout?

 • Army muzeum Zdice. Muzeum vybudovala parta nadšenců v areálu původních kasáren. Muzeum návštěvníkům představuje vojenskou historii 20. století se zaměřením na druhou světovou válku a na vojenskou techniku. Většina přístupných exponátů je v současné době k vidění ve dvou halách, doplněných venkovní expozicí.
 • Muzeum výtopna Zdice. Nádraží ve Zdicích bylo ve své době důležité nejen jako železniční uzel, ale také díky depu a výtopně parních lokomotiv. V části historického objektu s dochovanou kolejovou točnou je umístěna unikátní sbírka železniční a silniční dopravní techniky, která se před pár desítkami let běžně pohybovala po kolejích a silnicích nejen v Československu.
 • Levandulové údolí. Nejrozsáhlejším levandulové pole v BIO kvalitě u nás. Zdejší tým zde pěstuje úctyhodných 50 000 rostlin již 8 let. Jejich cílem je pomáhat lidem s celostní péčí o tělo, mysl a duši a také vrátit věhlas českému bylinkářství.
 Trasa na mapy.cz: https://mapy.cz/s/famulonere